PRIVACY statement en POLICY 
Meerminnecomité Waterlandkerkje

Privacy Statement voor www.meerminnefeesten.com
 
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.meerminnefeesten.com is een belangrijke opdracht voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
 
Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.meerminnefeesten.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de bepalingen die wij hierin hebben opgenomen.
 
Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Meerminnefeesten Waterlandkerkje en specifiek www.meerminnefeesten.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@meerminnefeesten.com.
 
Monitoren surfgedrag bezoeker
www.meerminnefeesten.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die  bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder andere IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Ook monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere (persoonlijke) informatie.
 
Gebruik van cookies
www.meerminnefeesten.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
 
Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Hieronder volgt de privacy policy van Stichting Meerminnecomité, gevestigd te Waterlandkerkje en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41110510 (hierna: "Stichting Meerminnecomité"). Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens Stichting Meerminnecomité verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 
1.1               Stichting Meerminnecomité vraagt en/of heeft (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
 
·         Vrijwilliger bent/wil worden;
·         Leverancier bent wil/worden;
·         Sponsor/donateur bent/wil worden;
·         Bestuurder bent/wordt van Stichting Meerminnecomité;
·         Zich aanmeldt via het desbetreffende inschrijfformulier (website www.meerminnefeesten.com) voor gratis entree vrijdagavondprogramma jeugd uit Waterlandkerkje (t/m 18 jaar);
·         Zich aanmeldt via het desbetreffende inschrijfformulier (website www.meerminnefeesten.com) voor de afsluitende bbq.
·         Zich schriftelijk (papier, email) aanmeldt voor het jaarlijkse medewerkersfeest;
·         Zich aanmeldt via het desbetreffende inschrijfformulier (website www.meerminnefeesten.com) als deelnemer voor de trekkertrek;
·         Eigenaar en/of huurder/pachter bent van het feestterrein
·         In de directe omgeving van het feestterrein woont;
·         Contactpersoon voor het stichtingsbestuur van de gemeente Sluis bent;
·         Verkeersregelaar bent tijdens het evenement.
 
Iedereen die meewerkt aan en/of aanwezig is bij activiteiten in het kader van de Meerminnefeesten, geeft hierbij toestemming tot het maken en publiceren van beeldmateriaal. Denk hierbij aan opbouw, driedaags programma, afbreken, opruimen en medewerkersfeest). Het beeldmateriaal (foto’s en video’s) wordt  t.b.v. promotionele en redactionele activiteiten op sociale media, de website www.meerminnefeesten.com en in drukwerk.
 
1.2          Stichting Meerminnecomité verzamelt de volgende (persoons)gegevens:
 
·         Naam;
·         Adres;
·         E-mailadres;
·         Telefoonnummer;
·         Geboortedatum (opgave gratis entree vrijdagavond voor jeugd t/m 18 jaar uit Waterlandkerkje, verkeersregelaars);
·         SVH verklaring Sociale Hygiëne van 3 (drie) vrijwilligers (aanvraag ontheffing  drank- en horecawet)
·         Gegevens over afspraken en contracten;
 
1.3  Stichting Meerminnecomité gebruikt deze gegevens (waar van toepassing en noodzakelijk) om:
 
·         Contact met betrokkene(n) op te nemen of te onderhouden;
·         Facturen te betalen (leveranciers, gemeente Sluis) en/of te verzenden (sponsors);
·         De startlijsten trekkertrek compleet te maken (deelnemers trekkertrek);
·         De lijst aangemeld voor gratis entree vrijdagavond compleet te maken;
·         De lijst aangemeld voor bbq zondagprogramma compleet te maken;
·         De lijst aangemeld voor medewerkersfeest compleet te maken;
·         Beeldmateriaal dat wordt gemaakt in het kader van activiteiten van de Meerminnefeesten te kunnen plaatsen op sociale media, de website www.meerminnefeesten.com, in de eigen     promotiekrant (‘Meerminnekoerier”) van aankomend jaar, in advertenties en redactionele artikelen in de regionale pers;
·         De lijst vrijwilligers te kunnen opstellen en onderhouden t.b.v. het verdelen en toewijzen van werkzaamheden en om contact te kunnen onderhouden met de vrijwilligers;
·         Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te kunnen afsluiten voor de bestuurders van Stichting Meerminnecomité.
·         Het veiligheidsplan te completeren;
·         De evenementenvergunning en de ontheffing drank- en horecawet aan te vragen bij de Gemeente Sluis;
·         De lijst verkeersregelaars en het rooster tijdens het evenement op te stellen en te melden aan de gemeente Sluis;
·         Belanghebbenden en belangstellenden via www.meerminnefeesten.com en/of sociale media de gelegenheid te bieden contact op te nemen met de bestuurders van de stichting;
·         Gegevens van sponsoren te plaatsen op www.meerminnefeesten.com (naam en woonplaats sponsor), in advertenties en redactionele artikelen in de regionale pers en in de eigen promotiekrant “Meerminnekoerier”;
·         Reclame- en promotiemateriaal dat sponsoren volgens afspraak/sponsorcontract zelf aanleveren te publiceren en/of zichtbaar in de feesttent en/of op het feestterrein te plaatsen.
·         Inschrijving in de KvK actueel en compleet te houden;
·         Notulen van de bestuursvergaderingen te completeren;
·         Eventuele statutenwijzigingen te kunnen doorvoeren via de notaris;
·         De hulpdiensten te informeren;
·         De informatie op www.meerminnefeesten.com en op sociale media actueel en compleet te houden;
·         Omwonenden van het feestterrein te informeren.
 
INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
 
2.1  U kunt contact opnemen met Stichting Meerminnecomité via info@meerminnefeesten.com voor:
 
·         Informatie over de wijze waarop Stichting Meerminnecomité persoonsgegevens verwerkt;
·         Vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
·         Inzage in de persoonsgegevens die Stichting Meerminnecomité met betrekking tot u verwerkt;
·         Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Meerminnecomité;
·         Het aanbrengen van door u gewenste wijzigingen/correcties in uw persoonsgegevens.
 
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 
3.1          Stichting Meerminnecomité zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2          Stichting Meerminnecomité zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen.
 
DERDEN
 
4.1  Stichting Meerminnecomité verstrekt in voorkomende gevallen en altijd uitsluitend in het kader van de hierboven genoemde doelstellingen uw gegevens aan de volgende derden:
 
·         Gemeente Sluis (bestuursleden stichting, vrijwilligers met SVH verklaring Sociale Hygiëne, verkeersregelaars, vrijwilligers die contactpersoon zijn voor de hulpdiensten, contactpersoon EHBO, contactpersoon security, eigenaar perceel feestterrein);
·         Politie Zeeland (bestuursleden stichting, verkeersregelaars, contactpersoon hulpdiensten, contactpersoon security);
·         Omwonenden feestterrein om ze in het kader van de evenementenvergunning op de hoogte te brengen van het feestprogramma, opbouw- en opruimactiviteiten, tijdelijke verkeersmaatregelen;
·         De hosting provider van www.meerminnefeesten.com (contactpersoon vanuit het stichtingsbestuur);
·         De beheerders van de website tractorpulling.nl (uitslagen trekkertrek)
 
MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
 
5.1          Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zal het bestuur van Stichting Meerminnecomité Waterlandkerkje de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.
 
MELDING AAN BETROKKENE
 
6.1          Het bestuur van de Stichting Meerminnecomité Waterlandkerkje zal u van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte stellen, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
 
WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
 
7.1          Het kan voorkomen dat de Stichting Meerminnecomité Waterlandkerkje het in deze privacy policy opgenomen beleid op grond van een bestuursbesluit wijzigt. Wij raden u daarom aan onze privacy policy regelmatig te bekijken.

statement en policy ook te downloaden als pdf via onderstaande knop 'Privacy'

Google Analytics

Google Analytics is een service die op onze website wordt gebruikt en die verkeer bijhoudt, rapporteert en meet hoe gebruikers omgaan met onze website-inhoud om deze te verbeteren en betere diensten te bieden.

Facebook

Op onze website kunt u de inhoud ervan leuk vinden of delen op het sociale netwerk van Facebook. Door het te activeren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter

Op onze website worden geïntegreerde tweets en deelservices van Twitter gebruikt. Door deze te accepteren en te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van Twitter: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies